Hur verkar de infraröda strålarna?

Infraröd bastu –
men hur fungerar det?

Långvågiga infraröda strålar är en energi i form av vågor, vilket mäts i micron 1 micron= 1/1 000 000 meter).

Alla människor sänder ut och tar emot långvågiga infraröda strålar mellan 6-20 micron. Vågornas fördelaktigaste område för människan ligger mellan 7-14 micron. Detta intervall som kommit att kallas de ”vitala strålarna”, har visat sig ge en rad positiva effekter på människokroppen. Detta intervall ligger mycket nära vattenmolekylens resonansfrekvens, 9,4 micron, vilket påverkar vår kropp som till 70% består av vatten. Ett viktigt faktum för att kunna frigöra vattenburna gifter ur kroppen.

En långvågig infraröd bastu producerar energivågor som så nära som möjligt motsvarar kroppens egna strålningsenergi. Detta gör att vi kan absorbera så mycket som 93 % av de infravågor som träffar kroppen.

Att bli exponerad av infraröd värme under längre tid är helt ofarligt och kan aldrig orsaka några skador på din hud. Infraröd värme är hälsosamt och helt ofarlig för alla levande ting. Långvågig infraröd värme används i dag inom sjukvården för att värma nyfödda spädbarn. Våra infraröda bastu genererar infraröd värme genom de aggregat som finns beroende på vilken bastumodell man väljer.

Långvågigt infrarött ljus har förmågan att direkt tränga igenom kroppens vävnader till ett djup av 4,5 cm. Den infraröda energin från en infraröd bastu gör att man svettas upp till 2-3 ggr mer än i traditionell bastu trots att man befinner sig i mycket lägre temperaturer. Det skapar en mängd positiva effekter. Den djupa uppvärmningen av muskelvävnad och inre organ leder till ett ökat blodflöde genom vidgade blodkärl och stimulerad hjärtverksamhet.

Det genererar positiva effekter för muskler leder samt hjärtkärl-konditionen. Det stora frigörandet av vatten i kroppen och den kraftiga svett produktionen ger en effektiv avgiftning av kroppen. De infraröda strålarnas positiva effekter är många och vi skall beskriva dessa närmare.