Bastubad hjälper och stärker immunförsvar

Hjälper din kropp att möta virus som förmår att tränga in i koppen

Använd infraröd bastu i 30–45 min varje dag.

Förbättra ditt immunförsvar

Värmen som genereras av en infraröd bastu stimulerar energi på cellnivå som i sin tur ökar kroppens produktion av vita blodkroppar. De vita blodkropparna fungerar som immunförsvarets första försvarslinje när infektionen slår till. När ett skadligt ämne kommer in i din kropp upptäcker de vita blodkroppar angreppet och aktiverar immunsystemet.

Det är uppenbart att dessa små celler är av största betydelse när det gäller funktionen hos vårt immun försvar. En ökad produktion av vita blodkroppar, stimulerad genom användning av infraröd bastu, kan hjälpa kroppen att effektivare bekämpa sjukdomar.

Minskad mottaglighet för infektioner

Infraröd bastu ger en bastuns effektiv uppvärmning av kroppen och aktiverar immunförsvaret. Vår kropp är gjord för fysisk ansträngning och träning och medför goda effekter på vår hälsa. På samma sätt får kroppen en ökad genomblödning vid ett infrarött bastubad och flertalet positiva effekterna på bland annat hjärta och kärl med minskad risk för s hjärt- och kärlsjukdomar men framför allt stärks vårt immunförsvar vid infraröda bastubad.

Olika studier visar att både det medfödda och det förvärvade skyddet stärks. Antalet vita blodkroppar ökar och produktionen av T och B-cellerna ökar.